Wydawać by się mogło, że problem bezdomności zwierząt w Polsce nie jest jakoś szczególnie nasilony. Wszak na terenie naszego kraju działają liczne organizacje, a problemem interesują się również lokalne władze. Choć bezdomnych psów jest zdecydowanie mniej niż przed laty, nie można powiedzieć, że problem został rozwiązany. Wręcz przeciwnie – bezdomność psów to wciąż częste zjawisko. Jak więc można pomóc bezdomnym psom i co zrobić, by nie dokładać dodatkowej cegiełki do całego problemu?

Kastracja.

Problem niewykastrowanych, błąkających się zwierząt to zjawisko szczególnie widoczne w mniejszych miejscowościach i wsiach, które mogłoby zostać w znaczącym stopniu zmniejszone, gdyby tylko ludzie stosowali się do odpowiednich zaleceń i kastrowali zwierzęta, które nie są przeznaczone do hodowli, powinny zostać wykastrowane. Niestety, apele zarówno mediów, jak i lokalnych władz, czy nawet ogłaszanie bezpłatnych programów nie przynoszą większych skutków.

Bezdomne zwierzęta narażone są na liczne zagrożenia.

Życie bezdomnych psów czy kotów nie należy do najłatwiejszych, są nie tylko zmuszone do ciągłego poszukiwania pokarmu, lecz także narażone na poważne zagrożenie, takie jak potrącenie przez pojazd, choroby czy celową przemoc, nie tylko fizyczną, lecz także celowe rozrzucanie żywności zawierającej trujące substancję.

Jak pomóc bezdomnym psom?

Jeżeli natrafiliśmy na błąkającego się psa, w pierwszej kolejności upewnijmy się, czy zwierzę zwyczajnie komuś nie uciekło. Jeżeli więc pies nie jest w stosunku do nas agresywny, sprawdźmy, czy posiada obrożę i ewentualne dane kontaktowe do właściciela. Często zdarza się, w szczególności w mniejszych miejscowościach, że takie psy zwyczajnie biegają luzem, lecz posiadają stały dom i opiekę. Gdy mamy więc pewność, że zwierzę jest bezdomne, możemy powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby – bezdomnymi zwierzętami zajmuje się przede wszystkim straż miejska. Inną możliwością jest przewiezienia psa do weterynarza. Pamiętajmy, że za zwierzęta odpowiedzialna jest poszczególna gmina, która do tego celu wyznacza lekarzy weterynarii.